de
gezondheidsscan


direct grip op stress

De chinese geneeskunst

subgezondheid

De Chinese geneeskunst houdt zich al jaren bezig met leer rondom energie. Terwijl de Westerse geneeskunst zich vanaf 16e eeuw zich al bezig hield met anatomie, om zodoende te achterhalen hoe het lichaam werkte, waren de Chinezen ervan overtuigd dat er zoiets was als de subgezondheid. Subgezondheid is de weg van gezondheid naar ziekte, waarin je lichaam niet optimaal functioneert en het immuunsysteem verzwakt. Het lichaam geeft ons in die fase verschillende waarschuwingssignalen om ons te waarschuwen in de vorm van slapeloosheid, minder energie, concentratiegebrek, schouder-, nek- en rugklachten, hoofdpijn en gemakkelijk verkouden, zweten, stress en irritatie. Wij merken dat alleen niet meer zo goed omdat ze druk zijn in ons hoofd.

alles is energie

De Chinezen zijn ervan overtuigd dat wanneer je ziek wordt, deze ziekte eerst te signaleren is in de energie die je bij je draagt. Sommige mensen noemen het energieveld rondom je lichaam het aura, anderen noemen het het eigen domein. Niet alleen heeft je lichaam een energieveld, ook alle organen afzonderlijk zenden energie uit. Ook alle bloemen, planten en stenen zenden energie uit. Tot nu toe was dit allemaal heel zweverig omdat het niet tastbaar was, niet meetbaar. Maar de Chinezen zijn in staat geweest om een apparaatje te ontwikkelen wat daadwerkelijk deze energie meet.

hoe werkt deze scan ?

Deze scan gebruikt dat apparaatje, een koffertje wat energie uitzendt. Je legt je hand op het koffertje, of er vlak boven. Het koffertje zendt energie je lichaam in. Je lichaam reageert erop door energie terug te zenden. Elk orgaan afzonderlijk stuurt zijn eigen energie terug het koffertje in. Die energie kan te zwak zijn, precies genoeg of te sterk. De sterkte van het energiesignaal wordt opgevangen. Daarna wordt bepaald hoe sterk dit signaal is. Als het onder de maat is, of over de maat, vormt het een waarschuwingssignaal. Op die manier kan je lichaam daadwerkelijk met je praten. 

wat is het eindresultaat ?

De scan bestaat uit twee afspraken. Tijdens de eerste afspraak houden we een klein gesprekje waarin ik je enkele vragen stel. We doen de scan en ik licht globaal het resultaat toe. Na onze eerste afspraak maak ik het gezondheidsrapport voor je. In onze tweede afspraak krijg je  het gezondheidsrapport mee naar huis. Hierin staat een visuele weergave van je actuele gezondheid. Ook zal ik tijdens deze tweede afspraak een advies geven wat je kan doen om je lichamelijke balans zo optimaal mogelijk te houden.

wat houdt de gezondheidsscan in ?


De scan is dus een instrument dat de energie in je lichaam meet en beoordeelt. Het apparaat analyseert de stressfactoren die ziekten en stoornissen in het lichaam kunnen veroorzaken. De Chinezen zijn ervan overtuigd dat ziekten en stoornissen zich allereerst uiten in de energiebanen die zich in en om je lichaam bevinden. Pas als jij lange tijd de waarschuwingssignalen van je lichaam negeert, kan de ziekte of stoornis zich gaan nestelen in je lichaam en krijg je daadwerkelijke klachten. De scan kan dus bijvoorbeeld een energie meten rondom je hart die wat minder sterk is of juist sterker dan normaal. Dat wil niet zeggen dat je op dat moment daadwerkelijk hartklachten hebt. Als je de dag erna naar de huisarts zou gaan, zou de huisarts verklaren dat er niets met je aan de hand is. De meting van de scan is alleen een waarschuwing. Pas als jij het signaal stelselmatig negeert, zou het heel goed kunnen zijn dat je binnen 5 jaar daadwerkelijk hartklachten krijgt.

 • het apparaat scant het lichaam op verschillende onderdelen, zoals virussen, tekorten en allergieën
 • de gescande gegevens worden vergeleken met de norm
 • de verkregen resultaten geven de coach/trainer gedetailleerde informatie over de subgezondheid zoals de mate van disbalans, toxiciteit, disfuncties en andersoortige zwakke plekken in het lichaam
 • je krijgt van de coach/trainer persoonlijk advies hoe je de eventuele ziekten kan voorkomen
 • als geavanceerd meetinstrument is de scan een ultrasnelle en betrouwbare bron van informatie rondom de sterke en zwakke punten in je gezondheidsstatus
 • de scan valt onder de zogenaamde "green examination" : het is 100% veilig
 • de scan test onder meer :
 • organen 
 • vitaminendeficiënties
 • organen 
 • vitaminendeficiënties
 • aminozuren, mineralen en enzymen
 • functies van de bijnieren, hypofyse en schildklier
 • depressie en emotionele- en/of mentale factoren
 • toxische belasting
 • omgevingsfactoren
 • virussen, bacteriën, parasieten, schimmels

wat moet je weten voor, tijdens of na het onderzoek ?

 • lees de algemene informatie door over de scan
 • vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in
 • een uur voor de scan niet eten of drinken (behalve een glas water)
 • een half uur voor de scan niet sporten of zware lichamelijke inspanning verrichten
 • doe tijdens de scan sieraden af en doe je broekriem uit. Colbert, trui of vest ook uit doen
 • tijdens de scan ben je ontspannen en concentreer jij je op je ademhaling
 • na het onderzoek krijg je een korte toelichting van de scan
 • na onze afspraak werk ik de resultaten uit in een gezondheidsrapport
 • we maken een nieuwe afspraak waarin ik je het gezondheidsrapport overhandig en nader toelicht

de scan kan niet afgenomen worden, wanneer...


 • je ernstig ziek bent
 • je jonger bent dan 12 jaar
 • je een pacemaker draagtje een lichamelijke handicap hebt
 • je op lange termijn meerdere medicijnen gebruikt
 • je ongesteld bent

wat gaan we doen ?


1

intake formulier invullen

Allereerst vul je de intake in die je hieronder kan vinden. Ik neem deze intake door zodat ik me kan voorbereiden op onze eerste afspraak

2

eerste afspraak

We nemen de intake samen door en doen de eerste scan. Ik bespreek globaal de resultaten met je, de uitgebreide toelichting en het advies volgen later.

3

uitwerken eerste afspraak

Het volledige rapport bevat meer dan 100 pagina's. Niet alle meetresultaten zijn belangrijk. Ik maak een rapport voor je met de belangrijkste meet-resultaten en maak het inzichtelijk voor je. Ik schrijf een persoonlijk advies die ik verwerk in het rapport.

4

rapport & advies

Je krijgt het rapport van me mee. Ik licht de meetresultaten toe en bespreek mijn advies met je.

na de eerste meting


De eerste meting zorgt ervoor dat je gaat nadenken over je huidige levensstijl. Deze levensstijl bevat ongetwijfeld vele goede elementen, maar het feit dat je om deze scan vraagt, is ook een teken dat je er zelf van overtuigd bent dat het beter kan. Je lichaam praat met je en laat weten wat er beter kan.

Deze scan bevat twee metingen. We beginnen aan de eerste meting. Daar krijg je een advies bij, met oefeningen, voedingsadvies en nog veel meer. Daarna moet je zelf aan de slag. Je kan ervoor kiezen om dat zelfstandig te doen aan de hand van de oefeningen uit deze module. Maar vaak blijkt dat het moeilijk is om dat vol te houden in je eentje. De meeste mensen kiezen voor extra begeleiding. Je kan deze scan aanschaffen in combinatie met de training "ontspannen als een nieuwe levensstijl". In die training begeleid ik je intensief en werken we samen aan je nieuwe levensstijl.

Een aantal weken tot een aantal maanden later doen we de tweede scan. Met mijn persoonlijke begeleiding en de oefeningen die ik je heb geleerd, zul je ongetwijfeld een flink verschil zien in de meting. En daar gaan we voor ! Tijdens de training leer ik je hoe je deze nieuwe levensstijl kan vasthouden.

opdracht 02-01 - jouw eigen gezondheidsscan

Lees de aanwijzingen nogmaals door uit de online training om nog meer informatie te krijgen over jouw scan.

Copyright Leef Intens 2019
>