No menu items have been found.

Module 02

denken en voelen


houd je lichaam gezond met positieve emoties

het lymbisch brein

de hoofdfunctie van ons lymbisch brein

Als je goed naar de evolutie van de mens kijkt, ontdek je dat het rationele brein, het deel waar we veel nadenken, observeren en analyseren, vrij nieuw is. Toen we nog half aap waren, waren we daar helemaal niet mee bezig. We gebruikten met name onze zintuigen en onze gevoelens om ons te waarschuwen. Denk aan ons gehoor, wat ons  waarschuwde ons of er een roofdier in de buurt was en of we moesten vluchten of niet. Onze smaak waarschuwt ons of iets giftig is of niet. Dat is nog steeds zo. In principe zit er in koolsoorten een stofje wat een beetje giftig is. Wij volwassenen hebben een enzym ontwikkeld wat dat stofje neutraliseert. Bij kinderen is dat enzym nog onvoldoende ontwikkeld en waarschuwt hun systeem dat spruitjes bijvoorbeeld giftig zijn. Dit verklaart waarom spruitjes als kind zijnde vies zijn, terwijl ze als volwassene opeens heerlijk zijn. Het lymbisch systeem, het deel van het brein waar alle zintuiglijke prikkels samenkomen en gevoelens en emoties verwerkt worden, waarschuwt ons : "NIET ETEN !!". Wij reageren als volwassene met dat er dan toch eentje moeten eten. Eigenlijk gaat dat tegen alle principes in. Onze hersenen waarschuwen ons en dan moeten we toch tegen alles in gaan en het toch doen.

eerst voelen, dan pas denken

Het lymbisch brein is dus het oudste deel van ons brein. Toen we nog half aap waren, bestond het rationele brein nog niet. Het lymbisch brein was en is nog steeds het eerste ingangspunt van alle zintuiglijke prikkels en de plek waar gedachten en emoties ontstaan. Daar komen alle gevoelens terecht zoals angst, geborgenheid, depressie, lust, verslaving en nog veel meer. Alles wat gezien, gehoord, geroken of gevoeld wordt, gaat eerst naar dit lymbisch systeem, en wordt daar gelabeld als prettig, angstig en alle andere mogelijke waardeoordelen. 

herinneringen en associaties

Het lymbisch brein is ook de plek waar herinneringen worden opgeslagen.  Zodra er een prikkel binnenkomt, haalt het lymbisch brein ook de herinnering en de associatie op die aan de prikkel gekoppeld kan worden. Stel dat er in je oma's huis een grote jasmijn struik stond, een heerlijke geur. Je moest er altijd even naar toe als je bij oma was. Als je nu, vandaag de dag, de jasmijn geur weer ruikt, worden alle herinneringen en associaties aan die tijd bij oma opgehaald. Je hebt dan even het gevoel dat je er weer was, alsof het de dag van gisteren was. Dit alles gebeurt in je onderbewuste. Het gaat als het ware vanzelf. Het lymbisch systeem ontvangt de prikkels en stuurt het lichaam aan, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.

het ontstaan van fysieke reacties

Zo'n herinnering of associatie kan ook direct een lichamelijke reactie oproepen. Het kan ook een trauma zijn, denk aan mishandeling of misbruik. Je kan reageren met angst en het bijna in je broek doen. Als je terugdenkt aan onze primitieve variant, de half aap, dan is dat ook juist heel nuttig. We hebben de neiging om te vluchten als er gevaar dreigt, en dat gaat een beetje moeilijk met een volle blaas. Het angstzweet breekt je uit, een reactie van het lichaam om het lichaam af te koelen. Je hartslag en de bloeddruk stijgt immers doordat Cortisol en Adrenaline een feestje bouwen in je lichaam. Je lichaam start dus een aantal lichamelijke reacties die levensreddend zijn. Wanneer je in die modus verkeert, is het analytisch brein in overdrive. Je bent bezig met overleven en dus is er geen tijd om gevoelens weg te beredeneren. Het lymbisch systeem is nu dominant.

inschatten van het gevaar

Natuurlijk moet je lymbisch brein eerst inschatten of er echt wel gevaar dreigt. Dat doe je met je ogen. 75% van alle prikkels komen via je ogen binnen. Je ogen scannen het gezicht van je gesprekspartner. Ze scannen zowel de verbale als de non-verbale communicatie. Je lymbisch brein bepaalt vervolgens of de persoon tegenover je te vertrouwen is of niet. Oxytocine is het stofje in je hersenen dat wordt aangemaakt als je iemand vertrouwt. Als het lymbisch brein dus prikkels doorkrijgt waarvan het bepaalt dat die persoon te vertrouwen is, wordt er Oxytocine aangemaakt en voel je je veilig bij die persoon. Je vertrouwt hem.

gevoeligheid als zwakte

In ons maatschappij wordt gevoeligheid soms als een zwakte bestempeld. Eigenlijk is dat heel bizar, aangezien het lymbisch brein hier achter zit en het lymbisch brein het centrale punt is waar alle prikkels en sensaties verwerkt worden. Hier ontstaan de waardeoordelen en worden er connecties gemaakt met andere gegevens uit ons brein. Voordat er überhaupt een beslissing wordt genomen, is eerst het lymbisch brein actief. Daarna volgt het rationele brein pas. De hoeveelheid data die het lymbisch brein verwerkt is enorm. We krijgen veel meer informatie binnen in ons brein dan dat we ons realiseren.

het rationele brein

aaa

Daarna pas wordt het naar onze bewuste brein gestuurd. Dan is er echter al een waardeoordeel aan gekoppeld ! Ons denken wordt dus sterk beïnvloed door onze gevoelens. Andersom is het moeilijker : het bewuste brein is veel nieuwer dan het lymbisch brein. Er zitten daar dus wat minder verbindingen. Daarom is het veel moeilijker om vanuit het bewuste brein het lymbisch brein te beïnvloeden, maar het is niet onmogelijk.

Bewust en onbewust denken

We hebben in de mini-training "verander je overtuigingen en percepties" gezien dat er een onbewust en een bewust brein is. In ons onbewuste brein ontstaan houdingen (een reeks van gedachten en gevoelens op korte termijn), overtuigingen (een reeks van houdingen op lange termijn) en percepties (een reeks van overtuigingen op lange termijn). Dit is een proces wat jaren kan duren en wat begint als baby zijnde. Je spiegelt gedrag vanuit je omgeving en koppelt daar een waarde aan. Dit gaat volledig onbewust en wordt pas bewust als je de leeftijd van 7 jaar bereikt. Dan pas ontstaat het bewustzijn en kun je pas leren ontdekken dat iets wel of niet bij je past.

Wanneer je lange tijd dezelfde gedachten en gevoelens ervaart, resulteren dit in een houding. Een houding kan dagen tot weken aanhouden. Wanneer een bepaalde houding regelmatig terugkomt, resulteert dit in een overtuiging. Een overtuiging is van langere termijn, maanden of jaren. Wanneer bepaalde overtuigingen regelmatig terugkomen, resulteert dit in een perceptie. Een perceptie is van lange termijn.

het reptielen brein

aaa

Daarna pas wordt het naar onze bewuste brein gestuurd. Dan is er echter al een waardeoordeel aan gekoppeld ! Ons denken wordt dus sterk beïnvloed door onze gevoelens. Andersom is het moeilijker : het bewuste brein is veel nieuwer dan het lymbisch brein. Er zitten daar dus wat minder verbindingen. Daarom is het veel moeilijker om vanuit het bewuste brein het lymbisch brein te beïnvloeden, maar het is niet onmogelijk.

het eiwit

"Transcriptiefactoren, ofwel neuropeptiden, zijn eiwitten die als een soort van DNA schakelaar functioneren. Ze schakelen bepaalde genen aan- of uit. Er kunnen wel honderden genen tegelijkertijd geactiveerd of gedeactiveerd worden. Als een transcriptiefactor actief wordt in een cel, veranderen er dus in een klap veel functies."

Eiwitten bestaan uit een combinatie van 21 verschillende aminozuren. De exacte opbouw van elk eiwit ligt opgeslagen als een van de instructies in de boeken van de bibliotheek. Op deze manier worden er vele verschillende eiwitten gemaakt, binnen de stad. Sommige eiwitten kunnen een chemische reactie veroorzaken waardoor bepaalde producten in de stad worden gemaakt of afgebroken. Andere eiwitten functioneren als bouwstenen van de stad of als hormonen. De informatie die het eiwit meeneemt om een bepaalde functie aan of uit te zetten wordt het gen genoemd. Alle informatie van alle genen bij elkaar vormen 4% van het totale DNA.

Doordat het eiwit de instructie ophaalt uit de bibliotheek, weet hij ook wat hij moet doen. Hij voert de instructie uit, en activeert daarmee de genen van een cel. Elk gen heeft een soort van aan- of uit knop die het eiwit gebruikt. Op die manier kan hij nieuwe, gekopieerde cellen, laten veranderen in een levercel, een longcel, een hartcel, enzovoorts.

Copyright Leef Intens 2019
>
0