Tineke Verdoes : denkt jouw kind in beelden ?

By Roel

Beschrijving

Wanneer je deze masterclass volgt, leer je :

  • hoe de belevingswereld van de beelddenker eruit ziet
  • dat het bij een beelddenker niet alleen om beelden gaat, maar dat hij multi-zintuiglijk waarneemt
  • hoe je een beelddenker herkent
  • wat associatief denken is
  • tegen welke leerproblemen een beelddenker kan aanlopen
  • hoe je een beelddenker op weg kan helpen
  • hoe je hem kan begeleiden bij het voorbereiden op een CITO
  • …en nog veel meer…!

Beschrijving

Heb je het vermoeden dat jouw kind in beelden denkt ? Merk je dat hij moeite heeft met lezen of rekenen ? Kan hij zich moeilijk concentreren ? Is hij snel afgeleid ? Merk je dat hij een snelle denker is en tijdens je gesprek al vooruit loopt op wat je gaat zeggen ? Tijdens deze webinar mag je al je vragen gaan stellen aan beelddenk specialist Tineke Verdoes. Tineke heeft meerdere boeken geschreven waarin ze ouder en leerkracht helpt om hun in beelden denkende kinderen te begeleiden.

Spellingskleurplaten (groep 3)

Voor het leren van de spellingregels is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zelf de regels één voor één te ontdekken en dat ze inzicht krijgen in de aard en structuur van de taal. Als kinderen begrijpen hoe woorden in elkaar zitten, is spelling minder moeilijk en iets wat ze kunnen.

De spellingkleurplaten kunnen bij het zelf ontdekken van de spellingregels een basis vormen. Je geeft immers iets van sturing doordat er per regel één kleurplaat aan de orde komt, maar je geeft ruimte qua verdere invulling van de kleurplaat, waardoor kinderen hun eigen steunplaat maken en misschien gaan ontdekken dat taal leuk is.

In deze versie vind je de meest voorkomende spellingregels van groep 3. Denk bijvoorbeeld aan de eer/oor/eur regel, de f/v en de s/z regel of de ei/ij en de au/ou regel. De Spellingkleurplaten zijn ook remediërend te gebruiken voor groep 4 en hoger.

>