CITO in Beeld

Bron: Kindertalenten

Komt je kind elke dag oververmoeid thuis van school en weet je niet zo goed wat je moet doen ?

interpreteert jouw kind de CITO vragen wel eens op een verkeerde manier ?

twijfelt je kind wel eens over welke uitleg hij eens zal kiezen ?

is je kind bang dat hij tijd verliest ?

heeft je kind moeite met lezen en begrijpen van lange teksten ?

heeft je kind moeite met het omgaan met tijdsdruk ?

heeft je kind moeite met het het aanpakken van gestructureerde vraagstukken ?

ervaart je kind stress als het gaat om toetsen ?

heeft je kind (een lichte vorm van) faalangst ?

"De CITO in BEELD training zorgt ervoor dat je kind stevig in zijn schoenen komt te staan waardoor hij zich zekerder gaat voelen tijdens de toetsen. Hij gaat met meer vertrouwen de CITO toets tegemoet en merkt dat de (eind) CITO toets ook niet meer is dan een herhaling van de bassisschool stof."

Denkt jouw kind ook in beelden, net zoals Timo en Simone ?

Timo van 11 jaar tekent wat er tijdens een les in zijn hoofd gebeurt. Met woorden legt hij het zo uit : "Wanneer ik het woord 'boom' hoor, dan zie ik in mijn hoofd een boom met appels. Ik heb namelijk plaatjes in mijn hoofd'. Kinderen zoals Timo die in beelden denken, hebben plaatjes in hun hoofd. Dit zijn geen stilstaande plaatjes. Het zijn plaatjes die kunnen bewegen en die veranderen. De plaatjes zijn bovendien verbonden met geuren, geluiden en smaak. "Dat is heel handig hoor", roept Timo dan enthousiast. Als ik niet weet wat ik moet doen, dan kijk ik gewoon naar de plaatjes in mijn hoofd !

Simone denkt in beelden en gebeurtenissen. Ze kan beelden van situaties en handelingen zien. Als ik dan een verhaaltje vertel over een juf die groene schoenen aanhad, begint Simone opeens enthousiast te vertellen dat mama gisteren ook nieuwe schoenen heeft gekocht en dat ze de kleur van die schoenen zo mooi vond. De rest van het verhaal heeft ze niet gevolgd. Ze is al afgehaakt toen ik begon over de schoenen van de juf. Thuis gaat dat verder. Ze ziet in haar gedachte hoe mama de was opvouwt of ze vertelt zeer nauwkeurig aan papa wat er allemaal die dag op zwemles is gebeurt. Ze ordent haar wereld op een niet-talige manier.

Taaldenken

Taaldenken is het denken in woorden en begrippen. De informatie wordt opgenomen en eenduidig, dus zo exact mogelijk benoemd (objectief). Bijvoorbeeld: "Ik zie een witte vaas". Kinderen die in taal denken werken vanuit een detail naar een groter geheel. Letter voor letter leren lezen gaat hun dus gemakkelijk af. Ze denken stap voor stap en in volgorde. Het vertellen van een verhaal verloopt meestal soepel en begrijpelijk. Ze kunnen feiten of regels, van bijvoorbeeld aardrijkskunde of spelling, goed en vaak letterlijk herhalen. Een tekst tijdens de les 'begrijpend lezen' kunnen ze goed onderzoeken, ontleden en hierdoor kunnen ze vragen makkelijk beantwoorden. Ze kunnen dus goed analyseren. Taaldenkers zijn goed in rekenen en kunnen goed werken met een weektaak, omdat ze goed hun eigen werk kunnen indelen. Ze hebben weinig moeite met het wisselen van taal naar rekenen en van rekenen naar aardrijkskunde. Ze hebben dus weinig moeite met structuurwisselingen.

Beelddenken

Kinderen die in beelden denken, beelddenkers, denken in beelden en in plaatjes. Denken in beelden betekent veel tegelijk waarnemen, veel mogelijkheden zien. Kinderen die in beelden denken, nemen de informatie op en geven er een eigen uitleg aan. Bijvoorbeeld: Opa komt de kamer binnen. Hij zegt 'dag' tegen Lars, waarop Lars verbaasd vraagt: 'Ga je weg, Opa ?'. 'Nee', zegt opa, 'ik bedoelde hallo'. Ze willen graag de zin en de bedoeling van de opdrachten en werkjes weten. Wanneer ze die begrijpen, zijn ze uit zichzelf erg gemotiveerd om met iets bezig te zijn. Denk maar eens aan jongens die van alles weten over dino's en over de ruimte. Kinderen die in beelden denken hebben een voorkeur voor de creatieve vakken en het werken met constructiematerialen zoals lego, knex en blokken. Ze kunnen goed bedenken hoe anderen zich voelen. Ze kunnen zich dus goed inleven. Beelddenkers voelen vaak van binnen of iets passend en juist is. Daarnaast zijn ze sterren in het denken in gehelen en hebben ze vaak direct oplossingen voor kwesties waar anderen geen oplossing voor vinden.

Hoe werkt dat, denken in beelden ?

Een beelddenker heeft het vermogen om vragen van verschillende kanten te bekijken. Hierdoor loopt hij de kans dat hij de CITO vraag op een verkeerde manier interpreteert. Het gevolg hiervan is dat de CITO vraag niet begrepen wordt of erger dat de vraag op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Diegene die de vraag maakt begrijpt precies wat hij bedoelt, echter dat hoeft voor de beantwoorder niet hetzelfde te zijn.

Wanneer je het vermogen hebt om een vraag van verschillende kanten te bekijken, loop je al snel tegen het probleem aan: "Welke uitleg moet ik kiezen ?" Zolang de leerling geen keuze maakt gebeurt er helemaal niets. Dit is al het eerste tijdverlies. Een keuze maken is voor een beelddenkende leerling al moeilijk genoeg. Wanneer hij een keuze maakt dan betekent dat dat hij niet voor die andere opties kiest. Maar ook voor die andere opties heeft hij goede argumenten.

Een voorbeeldvraag: "Wat hoort er niet bij ? Vliegtuig, auto, bus of vrachtwagen ?". Volgens het CITO is het antwoord "vliegtuig" goed. Misschien zou jij als eerste impuls ook dit antwoord geven. Een vliegtuig vliegt en de andere opties rijden over de grond. Je kunt ook het volgende antwoord geven : "vrachtwagen", want de vrachtwagen vervoert spullen en de andere opties vervoeren mensen. Of dit antwoord : "De vraag kan niet. Hoezo ? Nou, het zijn allemaal vervoersmiddelen, dus ze zijn allemaal goed !​". Alle antwoorden zijn correct, echter een wordt er als juist beoordeeld.

In deze training gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

Begrijpend Lezen

Ik leer je hoe het oog werkt, en waarom we zo snel afgeleid raken als we begrijpend proberen te lezen. Ik verklap je meteen een groot geheim waardoor het begrijpend lezen al veel beter zal gaan ! Ik ga je leren hoe je moet ontspannen tijdens de toets. Heel belangrijk want er zijn al afleidingen genoeg !

Rekenen en Wiskunde

Ik leer je wat er gebeurt in je hersenen op het moment dat je moeilijke rekensommen moet maken. Ik leer je hoe je je hoofd moet opruimen zodat je helder kan nadenken als je je moet inspannen voor deze toets. Je weet wanneer je het plaatje bij de som moet gebruiken, en wanneer niet. Je hebt met verschillende soorten vragen geoefend zodat je goed bent voorbereid !

Woordenschat

Hoe ga je te werk met een verhaaltje waar moeilijke woorden in staan ? Ik ga je laten zien hoe je hersenen met moeilijke woorden omgaan en hoe lang het duurt voordat je de betekenis ervan echt kan leren onthouden.

Spelling

xxx

Schrijven van teksten

xxx

Studievaardigheden

xxx

CITO in BEELD

  • 1 werkboek
  • ​1 intake
  • 7 bijeenkomsten
  • 1 evaluatie

2 termijnen van € 179

€ 350

geen creditcard nodig